ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi standard.

Corson OÜ on auga välja teeninud rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi 9001:2015, mis põhineb seitsmel kvaliteedijuhtimise põhimõttel. Need moodustavad struktureeritud ja samal ajal paindliku süsteemi, millega tagatakse, et juhtkond ja töötajad jäävad ettevõtte protsessidega rahule ning kliendid saavad rahuldava toote või teenuse.

ISO 9001 sertifikaadiga tagatakse vastavus hanke kvalifikatsiooninõuetele juhtudel, kui valiku kriteeriumiks on kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu.

Mida see tähendab kliendi jaoks?

Corson OÜ vastavus ISO 9001 standardi nõuetele, näitab meie pühendumust parima võimaliku kvaliteedi saavutamisele. Tõendame oma klientidele, investoritele ja avalikkusele, et meie ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem toimib tõhusalt aastast aastasse, vähendades kulusid ning kaotamata kvaliteeti.

Mis on Osaühing Corson põhiväärtused tulenevalt ISO 9001:2015 standardist?

  • Peame kinni klientidele antud lubadustest
  • Keskendume jätkusuutlikule tegevusele
  • Parendame järjepidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi
  • Töötajate kvalifikatsiooni tagamine täiendkoolituste kaudu