corson@corson.ee (+372) 670 1009

SADAMATE PROJEKTEERIMINE

Corson OÜ pakub kõikide sadamarajatiste(kaid, laine- murdjad, muulid), väikesadamate ja veeteete projekteerimisteenust. Teeme aktviiset koostööd Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega, et pakkuda tellijatele kõige kaasaegsemaid lahendusi sadama ehituses.

Projekteerime sadamasse ka kõik vajalikud tehnovõrgud, ning nende kandekonstruktsioonid. Vajadusel projekteerime ka sadamas vajalikud tootmis- või olmehooned.

MATEMAATILINE MODELLEERIMINE

Teostame modelleerimist Taani Hüdraulika Instituudi (DHI) poolt koostatud programmiga MIKE 21. See võimaldab hinnata tuule poolt genereeritud lainetuse mõju rannajoonele ja sellel asuvatele rajatistele. Lisaks pakume hoovuste, settetranspordi, heljumi ja naftareostuse leviku matemaatilist modelleerimist.

DETAILPLANEERINGUD

Meie planeerijate, arhitektide ja inseneride koostööd võib ette valmistada ka kõige keerukamate objektide planeeringuid. Kuna Corson OÜ tegeleb tehnorajatiste projekteerimistega, siis oleme spetsialiseerunud just suuremate tehnoloogiliste protsesside teadmist vajavate objektide planeerimisele. Teostatud erinevate sadamaalade, tootmishoonete, laoplatside ja trasside planeeringud.

KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE

Alustasime keskkonnamõjude hindamisega 2006. aastal. Teostame nii keskkonnamõju (KMH) kui ka strateegilist keskkonnamõju hindamist. Meie töögrupis on oma ala litsentseeritud spetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus nii mere kui ka maismaa keskkondade uurimisel.

ARHITEKTUURSED LAHENDUSED

Meie arhitektid pakuvad koos meie inseneridega innovatiiseid lahendusi, mis on sobivad keskkonda ja aega. Kollektiivi noorus tagab teadmised ka kõige uuematest suundatest ehituses ning pikaajaline kogemus ehitusvaldkonnas annab teadmised ja kindulse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

KIRJUTA MEILE

SINU NIMI

SINU E-POST

SINU TELEFON

SÕNUMI SISU