corson@corson.ee (+372) 670 1009

TEENUSED

SADAMATE PROJEKTEERIMINE

Corson OÜ pakub erinevate sadamarajatiste (kaid, lainemurdjad, muulid), väikesadamate ja veeteete projekteerimisteenust. Teeme aktviiset koostööd Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega, et pakkuda tellijatele kõige kaasaegsemaid lahendusi sadama ehituses. Lisaks projekteerime ka sadamasse vajaliku kaivarustust.

Projekteerime sadamasse ka kõik vajalikud tehnovõrgud, ning nende kandekonstruktsioonid. Vajadusel projekteerime ka sadamas vajalikud tootmis- või olmehooned.

MATEMAATILINE MODELLEERIMINE

Teostame modelleerimist Taani Hüdraulika Instituudi (DHI) poolt koostatud programmiga MIKE 21. See võimaldab hinnata tuule poolt genereeritud lainetuse mõju rannajoonele ja sellel asuvatele rajatistele. Lisaks pakume hoovuste, settetranspordi, heljumi ja naftareostuse leviku matemaatilist modelleerimist.

DETAILPLANEERINGUD

Meie planeerijate, arhitektide ja inseneride koostöös võib ette valmistada ka kõige keerukamate objektide planeeringuid. Kuna Corson OÜ tegeleb tehnorajatiste projekteerimistega, siis oleme spetsialiseerunud just suuremate tehnoloogiliste protsesside teadmist vajavate objektide planeerimisele. Teostatud erinevate sadamaalade, tootmishoonete, laoplatside ja trasside planeeringud.

KESKKONNAMÕJUDE HINDAMINE

Alustasime keskkonnamõjude hindamisega 2006. aastal. Teostame nii keskkonnamõju (KMH) kui ka strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH). Meie töögrupis on oma ala litsentseeritud spetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus nii mere kui ka maismaa keskkondade uurimisel.

ARHITEKTUURSED LAHENDUSED

Meie arhitektid pakuvad koos meie inseneridega innovatiiseid lahendusi, mis on sobivad keskkonda ja aega. Kollektiivi noorus tagab teadmised ka kõige uuematest suundatest ehituses ning pikaajaline kogemus ehitusvaldkonnas annab teadmised ja kindulse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks.

ETTEVÕTTEST

Corson OÜ on Eesti kapitalil põhinev projekteerimise ja konsultatsioonibüroo, mis on asutatud 1996. aastal. Aastate jooksul oleme osalenud suuremal või vähemal määral pea kõikide Eesti sadamate arendamises. Meie poolt pakutavad teenused hõlmavad hüdrotehniliste rajatiste projekteerimist, mere, järvede ja jõgede hürdodünaamiliste protsesside matemaatilist modelleerimist, tehnorajatiste detailplaneeringute koostamist ja keskkonnamõjude hindamist.

Koostöö saab alguse telefonikõnest või e-kirjast.
(+372) 670 1009
corson@corson.ee